Dňa 25.5.2018 začali na Slovensku platiť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov, je pre nás veľmi dôležitá.
Cieľom týchto aktualizácií je zosúladenie s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vyššia bezpečnosť a informovanosť a zabezpečiť, aby boli jednotlivé podmienky pre Vás aj naďalej transparentné a vzťahovali sa aj na nové funkcie, produkty a služby spoločnosti a nášho internetového sídla fastrecept.sk

V prípade záujmu dozvedieť sa viac uvádzame aj ďalšie doplňujúce informácie:

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, v skratke GDPR)

Jeho cieľom je posilnenie ochrany osobných údajov fyzických osôb prostredníctvom viacerých zmien vrátane práva vyžiadať si informáciu o tom, aké osobné údaje o Vás jednotlivé organizácie uchovávajú a ako s nimi zaobchádzajú, ako aj iné práva.

Podrobnejšie sa o hlavných zmenách, ktoré prináša GDPR môžete dozvedieť na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov.