Vystavený produkt bez obalu a pripojovacích hadíc!

  • Výtok otočný o 360°
  • 2-prúdová ručná sprcha

  • Obmedzovač prietoku s brzdou na 50%